หม้อแรงดัน OTTO PC-225 ใช้แรงดันไอน้ำขนาดสูง ทำอาหาหารได้หลากหลาย

450 แต้ม