หม้อตุ๋นอัดแรงดัน หม้อแรงดัน (สำหรับใช้กับเตาแก๊สเท่านั้น)

450 แต้ม

หม้อตุ๋นอัดแรงดัน หม้อแรงดัน (สำหรับใช้กับเตาแก๊สเท่านั้น)