SAMSUNG เครื่องดูดฝุ่น Twin Chamber 1800W รุ่น VCC4540S36/XST

975 แต้ม

SAMSUNG เครื่องดูดฝุ่น Twin Chamber 1800W. รุ่น VCC4540S36/XST
ถังเก็บฝุ่นสองถัง เพิ่มความสะอาดเป็นสองเท่า
ระบบ Twin Chamber System TM ของ Samsung แบ่งถังเก็บฝุ่นปกติออกเป็นสองส่วน เพื่อปรับปรุงการทำความสะอาด และทำให้เครื่องมีพลังดูดยาวนานขึ้น เมื่อพลังการดูดที่ทรงประสิทธิภาพนำพาอนุภาคฝุ่นผงผ่านเส้นทางอากาศที่หมุนวนในลักษณะพายุหมุนของช่องด้านใน สิ่งสกปรกและเศษขยะต่างๆ จะถูกแยกออกจากอากาศ กระบวนการนี้ยังผลให้อนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่และเศษสิ่งสกปรกจะถูกกรองออกไปยังถังด้านนอกเพื่อรอเวลาเททิ้ง เครื่องดูดฝุ่น Twin Chamber ของ Samsung จึงไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่นที่สิ้นเปลือง มีราคาแพง และต้องถอดเปลี่ยนให้วุ่นวาย
SAMSUNG เครื่องดูดฝุ่น Twin Chamber 1800W รุ่น VCC4540S36/XST